DO NHU CẦU MỞ RỘNG BA LINH CẦN TUYỂN CÁC VỊ TRÍ NHƯ SAU:
– 01 NỮ BÁN HÀNG
– 02 NAM LÀM THỢ ĐÁ HOA CƯƠNG
– 04 NAM LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
– 01 NAM TIẾP THỊ ĐI THỊ TRƯỜNG
LIÊN HỆ TRỰC TIẾP: 093 55 00 453