0935.500.453

5006

100.000

Gạch Lót Nền

Kích thước : 50*50

Chủng loại: 1

Nhà Máy : FICO