5006

110.000 100.000

Gạch Lót Nền

Kích thước : 50*50

Chủng loại: 1

Nhà Máy : FICO