SV41

105.000 95.000

Gạch lót sân vườn

Kích thước 40*40

Loại 1

Nhà máy sản xuất ROYAL