0939.334.552

SV41

95.000

Gạch lót sân vườn

Kích thước 40*40

Loại 1

Nhà máy sản xuất ROYAL