0935.500.453

SV41

95.000

Gạch lót sân vườn

Kích thước 40*40

Loại 1

Nhà máy sản xuất ROYAL